Kontakt2019-03-20T11:03:28+00:00

MANIX DOO
AVDA MEĐEDOVIĆA 20
81000 PODGORICA, CRNA GORA
+382 20 220 159
+382 20 253 970
+382 20 335 926
+382 67 005 002
info@manixdoo.me

ŽIRO RAČUN: 520-31160-06
Hipotekarna banka
PIB: 03083195
PDV: 30/31-17517-7